eekonomer i Höga Kusten

Digital redovisningsbyrå med personlig service

Vi jobbar uteslutande med digitala bokföringstjänster. För dig som företagare skall det administrativa jobbet var enkelt att utföra. Det är därför vi alltid finns nära er både digitalt och personligen.

Katarina Hilberer

Utbildad till Civilekonom med inriktning redovisning vid (Umeå universitet 2002). Har arbetat med redovisning sedan 2002, blev egenföretagare 2008 då jag gick in som delägare i Äventyrsbanan Stockholm AB. 2013 avslutade jag mitt delägarskap för att  istället satsa på min egen redovisningsbyrå, KH Ekonomi AB.

Har alltid gillat idén om nätverk, där små aktörer hjälps åt, får utökad kompetens, idéer och arbetsglädje. Det är därför otroligt inspirerande att få ingå i detta koncept under namnet 2 ekonomer tillsammans med Louise Byström. Tillsammans har vi utökat vår kompetens för att bemöta marknadens olika företagsformer.

Jag inspireras av ny teknik, så när redovisningsprogrammen hamnade uppe i ”molnet” samt digitaliserades har detta bara gett möjligheter till ett lättsamt och nära samarbete med kund. Att få delge kunden rapporter i realtid samt lägga ned tid på analyser, rådgivning samt hitta lösningar som förenklar företagets förståelse om sin ekonomi är något som jag lägger stor vikt på.

En förebild för mig på hur jag vill förmedla min kunskap är Hans Rosling, som på ett lättsamt vis kunde förmedla information som alla kunde förstå!

Telefon: 070-664 04 07
katarina@eekonomer.se

Telefon: 070-307 72 30
louise@eekonomer.se

Louise Byström

Är utbildad Civilekonom med inriktning service management, vid Umeå Universitet.
Är uppväxt på en gård med mjölkkor, har sedan jobbat på Swedbank några år för att sedan börja jobba med redovisning.
Vid sidan om mitt företag inom redovisning har jag även ett ekologiskt jordbruk som jag driver tillsammans med min man och mina barn.

Jag gillar att jobba med digital bokföring eftersom arbetssättet är effektivt och frigör tid så att jag istället får fokusera på rådgivning. Att få hjälpa kunden planera för framtiden och ge ekonomiska råd tycker jag är väldigt kul och intressant.
För mig är det viktigt att lära känna kunden så att jag kan hitta ett arbetssätt som passar just den enskilda kunden.

Kristina von Loveren

Utbildad till Civilekonom med inriktning redovisning vid Umeå Universitet. Har arbetat som ekonom/controller sedan 2003 i olika branscher och företag. Jag har varit på både små och stora företag som Logosol AB, Domsjö Fabriker AB, Elpress AB, Byberg & Nordin AB och Din Tur i Västernorrland.

Jag tycker om att jobba i olika branscher och att bolla med siffror i produktionskalkyler, analyser och blicka framåt. Jag ser hellre lösningar än problem och tror på drivkraften i företaget. Bra kommunikation och samarbete ser jag som viktiga komponenter för framgång.

eekonomer är som namnet säger digitala ekonomer och jag gillar visionen att använda tekniken optimalt för både vår och kundens nytta samtidigt som vi vill behålla den personliga kontakten. Det tror jag skapar oändliga möjligheter!

Kontorskvinna med svarta glasögon

Telefon: 070-203 50 56
kristina@eekonomer.se

Vi tycker om att samarbeta!
eekonomer är ett samarbete mellan KH Ekonomi AB, Louise Byström och KVL Ekonomi AB.
Tillsammans erbjuder vi tjänster inom redovisning, bokföring, bokslut, årsredovisning, deklarationer etc.
Vi har erfarenhet och kompetens av olika branscher, storlekar och företagsformer så oavsett vilket företag du har, är du välkommen.